HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Ak nemáš pokoj-modli sa!

Zakúsiť Boží pokoj je nádherné. Ľudia, vy všetci máte hlad po tomto pokoji, ale on prichádza iba vtedy, keď odovzdáte svoj život Kristovi a konáte podľa jeho zásad. Ak niečo „odovzdáš“ Bohu, v skutočnosti všetko prenesieš zo seba na Neho. Počúvaj : „ Zlož všetky svoje....obavy – raz a navždy – na Neho, lebo On sa o teba stará. “ ( 1Pet 5,7 ). Aká výsada! Využil si ju v poslednom čase?

Hovoríš : „ Ako mám zložiť svoje starosti na neho?“ Cez modlitbu! Len čo si uvedomíš, že sa začínaš kvôli niečomu znepokojovať, alebo strácať pokoj, hneď to odovzdaj Pánovi a nechaj to u Neho. Nedaj nepriateľovi ani zopár dní na to, aby ťa ovládal! Čím dlhšie budeš čakať, tým väčšiu moc bude mať nad tebou.
Namietaš: „Nemôžem prestať na to myslieť. Čo mám robiť?“ Dve veci :

  • 1, Daj to Bohu a zameraj sa na iné veci. Tomuto správaniu sa dá naučiť, takže postupne sa ti stane bežnou praxou. Pavol píše : „ ....myslite na všetko, čo je...čnostné a chválitebné!“ ( Flp 4,8 )
  • 2, Zisti si, čo o tom hovorí Boh a zosúlaď svoje myšlienky, slová a skutky s Ním. Ak budeš toto robiť, Biblia hovorí, že...“zakúsiš Boží pokoj“ ( Flp 4,7 ).
    Teraz, keď vieš, čo máš robiť, začni !

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap