HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Ruženec ku krvavým slzám Panny Márie
Pred ním uteká zlý nepriateľ ( slová Matky Božej )

Na začiatku:
„ Ukrižovaný Ježišu ! Padáme k tvojim nohám a obetujeme ti krvavé slzy tej, ktorá ťa na tvojej bolestnej ceste sprevádzala s vnútornou súcitnou láskou. Daj, ó, dobrý Majstre, aby sme boli pamätliví ponaučení, ktoré nám dávajú krvavé slzy tvojej Najsvätejšej Matky, a aby sme plnili tvoju svätú vôľu na zemi a stali sa tak hodnými ťa chváliť a velebiť po celú večnosť. Amen “

Miesto Otčenáša :
„ Ó, Ježišu, pohliadni na krvavé slzy tej, ktorá ťa najviac milovala na zemi a najvrúcnejšie ťa miluje v nebi. “

Miesto Zdravasov :
„ Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre horké slzy svojej Najsvätejšej Matky.“ ( sedemkrát )
Potom trikrát :
„ Ó, Ježišu, pohliadni na krvavé slzy tej, ktorá ťa najviac milovala na zemi a najvrúcnejšie ťa miluje v nebi. “

Nakoniec :
„ Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, prosím ťa, zjednoť tvoje prosby s našimi, aby Ježiš, tvoj Božský Syn, na ktorého sa obraciame prostredníctvom tvojich krvavých materinských sĺz, vyslyšal našu úpenlivú prosbu a milosťami, ktoré vyprosujeme, nám zaistil korunu večného života. Amen. Tvoje krvavé slzy, ó bolestná Matka, zničia vládu pekla ! Svojou božskou miernosťou, ó, spútaný Ježišu, uchovaj svet pred poblúznením, ktoré mu hrozí. “

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap