HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Sila viery

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,“ poslúchla by vás.
Jeden môj prateľ mi rozprával, ako sa kedysi ako malý chlapec, inšpirovaný podobným Ježišovým výrokom, odobral na lúku za rodnou dedinou, pozrel na veľkú horu, nesmierne sa sústredil, vzbudil v sebe všetku silu svojej celej úprimnej a horúcej viery a prikázal v mene Ježiša tej hore, aby sa pohla. Vôbec nič sa nestalo, snáď len to, že ten chlapec na niekoľko rokov stratil vieru.
Ježiš skutočne sľubuje " viere malej ako horčičné zrnko ", že dokáže niečo nemožného a absurdného, nevídaného a nemysliteľného. Nejde tu však ani o " mimoriadne výkony ", ani o tie " zázraky " a " mimoriadne dary Ducha ", očakávané tými, ktorí sa honia za senzáciami. Najradikálnejšie prejavy viery - v skutku absurdné a nemožné, ba niekedy bláznivé a pojašené v očiach "tohoto sveta", vyzerajú úplne inak.
Patrí k nim odpustiť tam, kde sa môžu pomstiť, ba milovať nepriateľa a nastaviť druhú tvár tam, kde mi bolo ublížené, rozdať zo svojho majetku to, čo si môžem kľudne ponechať, byť štedrý prednostne voči tým, ktorí mi to nemôžu odplatiť, vzdať sa pre "kráľovstvo Božie" niečoho, bez čoho si druhí vôbec nedokážu predstaviť šťastný život ...

V očiach tohoto sveta - a priznajme si i v našich očiach, nakoľko sme jeho súčasťou a nakoľko sme ovplyvnení jeho mentalitou - sú to všetko veci snáď ešte bláznivejšie, podivuhodnejšie a nevídanejšie, než keby sa strom a hora premiestnila len vďaka sile ľudského slova. Pokiaľ sme nikdy nemali dojem, že to, čo Ježiš od nás chce, je absurdné, bláznivé a nemožné, tak sme asi buď príliš rýchlo učesali radikalitu jeho učenia rozumársky ukľudňujúcimi výkladmi, alebo sme príliš ľahko ( a väčšinou naivne ) zabudli, nakoľko sme svojim zmýšlaním, zvykmi a činmi zakorenení v "tomto svete", kde predsa platí úplne iná pravda.
"Kráľovstvo Božie nie je z tohoto sveta". Božie miesto je v "kraľovstve nemožného", v "kráľovstve absurdity". Tam, kde platí úplne iná logika než v tomto svete, logika paradoxu : kto chce byť najväčší, nech je ako najmenší a služobník všetkých, kto stratí svoj život, ten ho získava, kto má, ten dostane, a kto nemá, tomu bude vzaté i to čo má, "robotník poslednej hodiny" dostane rovnakú mzdu ako ten, kto niesol námahu celého dňa a horka, "nepoctivý správca" bude pochválený pánom, ktorého okradol, za svoju prezieravosť, otec prejaví viac citu márnotratnému synovi než vernému a poslušnému.
Azda sa dá na tomto budovať nejaký systém, logiku a morálku, rozumný, zdravý a úspešný "životný štýl" ? To je nemožné - je to videné "odtiaľto".
 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap