HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Pre Otca sme veľmi vzácni

Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí;
23 zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A oni sa veľmi zarmútili.
24 Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: "Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?"
25 On vravel: "Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: "Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?"
26 On odpovedal: "Od cudzích." A Ježiš mu povedal: "Synovia sú teda oslobodení.
27 Ale aby sme ich nepohoršili, chod k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba."

Matúš 17, 22-27

"Synovia sú teda oslobodení" (Mt 17, 26).

Pre Petra boli Ježišove slová určite objavom! Krátko predtým pri Ježišovom premenení Peter začul hlas, ktorý vyhlásil, že Ježiš je Boží Syn, jeho milovaný (Mt 17, 5). Teraz Ježiš, jediný Boží Syn, hovorí Petrovi slová, z ktorých vyplýva, že aj on je Božím synom. Pritiahol si ho k sebe natoľko, že mal podiel na jeho božstve, výsadách a dôvernom vzťahu s Otcom, ktorý bol Ježišovou výsadou Božieho Syna.
Ježišove slová boli pre Petra výzvou vidieť sa v novom svetle - a sú výzvou i pre nás. Možno nie je v Božom pláne, aby sme mali svetské bohatstvá a slávu. No máme niečo, čo je oveľa dôležitejšie ako bohatstvo: osobné pozvanie Boha stať sa jeho deťmi.

Pre Otca sme veľmi vzácni! Tak veľmi nás miluje, že dokonca predurčil, že sa staneme chrámom Krista, jeho jediného Syna. Kedykoľvek chceme Bohu niečo povedať, počúva nás sám Kráľ kráľov. To, čo dostaneme vo večnosti, preváži akúkoľvek ťažkosť, ktorú zakusujeme na zemi. Staré, hriešne stvorenie sa vytratí a my - Boží synovia a dcéry - sa zjavíme v sláve. Toto naplnenie dychtivo očakáva celé stvorenie (Rim 8, 19).
Boh túži, aby sme poznali svoju slobodu. Chce, aby sme kráčali so smiechom v srdci, pretože sme jeho deti. Naše bremená sú ľahšie, pretože poznáme Boha a vieme, kam smerujeme. Čím budeme vnímavejší na Ducha Svätého, tým viac sa budeme presviedčať, že sme Božie deti. Nemusíme robiť dojem na iných ľudí, pretože naša istota a hodnota sú zaručené. Nemusíme vyhľadávať prijatie tohto sveta. Svoju pozornosť môžeme obrátiť na svojho Otca a spoznať radosť, ktorá mu je vlastná.

 


"Ďakujem ti, brat Ježiš, že nás rátaš medzi Božích synov a dcéry. Pomôž nám kráčať v dôstojnosti, ktorú si nám dal."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap