HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Spojiť to všetko

„... a kosti sa spojili.....“ ( Ez 37,7 )

Ak si myslíš, že s tvojím pokazeným životom ani Boh nemôže nič urobiť, navštív Ezechiela v Údolí suchých kostí : „.... bolo ich mnoho a boli celkom zoschnuté.“ ( Ez 37,2 ). Boh povedal Ezechielovi, aby nad nimi vyslovil Jeho slovo : „....ja vložím do vás ducha a ožijete a dozviete sa, že ja som Pán.“ ( Ez 37,6 ) Náhle sa „ ...strhol lomoz a kosti sa zbližovali...“ Ďalej čítame, že, : „....ožili a postavili sa na nohy...“ ( Ez 37,10 )
Snažíš sa podľa svojich možností dať dokopy svoj život? Túžiš sa postaviť na nohy? Začni tak, že sa nadýchneš a ponoríš do Božieho Slova! Všimni si : „....kosti sa približovali...“ Nič neprinesie poriadok do tvojho chaotického sveta tak, ako ponorenie sa do Písma. Ale všimni si aj niečo iné. Boh povedal Ezechielovi : „...prehovor k vetru ( Božiemu Duchu )...Príď...a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú.“ ( Ez 37,9 ) Boh nepovedal Ezechielovi, aby hovoril kostiam, nemohli odpovedať. Boli príliš mŕtve a príliš suché. Žiadna terapia im nepomôže. Nie, potrebovali silu z iného zdroja. Boh teda hovorí Ezechielovi : „ ....povedz vetru...“
Choď ku zdroju! Vzývaj Božieho Ducha, aby prišiel, pretože bez Neho niet nádeje, niet zmeny, niet budúcnosti. Boží životodarný Duch je pre tých, ktorých okolnosti zabili alebo ich uväznil nepriateľ. Im Boh hovorí : „ Choď, volaj ku mne a ja pôjdem v tvojom mene!“

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap