HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Tunel

Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby.
17 On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: "Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie."
18 A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu.
19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica.

Petrov list 1, 16-19

V jedno leto, keď boli naše deti ešte maličké, s manželom sme sa vybrali na dovolenku do niekoľkých štátov. Raz sme prechádzali cez mestečko v západnom Marylande, objavili sme tam starý tunel a rozhodli sme sa prejsť cezeň na druhú stranu. S kočíkom a dvoma deťmi na rukách sme sa odvážili dnu.
Spočiatku sa nám išlo ľahko, keďže svetlo od vchodu osvetľovalo vyšliapaný chodníček i hlboký kanál po našej ľavici. Ale ako sme šli ďalej, svetlo sa pomaly strácalo a zrazu sme sa ocitli v úplnej tme. Neisto sme pomaly, ale vytrvalo napredovali a usilovali sa zachytiť akýkoľvek záblesk svetla, ktorý by v nás uvoľnil vzrastajúce napätie. Jedine vedomie, že sa svetlo napokon objaví, ma poháňalo kráčať cez nepreniknuteľnú temnotu ďalej. Nedalo sa robiť nič iné, len sa pozerať stále dopredu a pokúšať sa potlačiť narastajúci strach.

Pripadalo mi to už ako celé hodiny, keď sa konečne v diaľke na druhom konci tunela objavil bod svetla! Ani nemusím hovoriť, ako som si vydýchla, keď sme sa z tej tmy bezpečne dostali opäť na denné svetlo.
Peter napísal svojim čitateľom, že Ježišovo premenenie sa podobá "lampe, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica" (2 Pt 1, 19). Peter vedel, že pohľad na premeneného Ježiša v plnej sláve a slová Otcovho uznania nám dávajú vo svete plnom nebezpečenstiev a neistoty veľkú nádej. Keď nevidíme, kam ideme alebo ako sa odtiaľ dostaneme, Ježiš k nám vystiera ruky a prosí, aby sme dovolili, nech jeho svetlo osvieti naše srdcia.

Bratia a sestry, premenenie nám dosvedčuje, že Ježiš Kristus premohol hriech a smrť! Ak ho nasledujeme, máme podiel na jeho víťazstve. Prisľúbil, že bude vždy s nami, privedie nás k svojmu Otcovi a budeme navždy s ním. Pre Ježiša nemôže byť nijaká temnota príliš hlboká, aby ju neosvietil, pretože je Kráľ kráľov a Pán pánov.

 


"Ježišu, ty si taký verný! Ani raz si ma neopustil. Ďakujem ti, že si stále mojím svetlom v temnom svete."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap