HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Uzdravenie malomocného

1 Keď Ježiš zostúpil z Vrchu, išli za ním veľké zástupy.
2 Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť."
3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: "Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo."

Matúš 8, 1-4

Aké dramatické stretnutie! Nechceli by ste aj vy byť v dave a vidieť, ako sa ten muž uzdravuje? Niekedy je ťažké uveriť, že Ježiš neustále koná podobným spôsobom. Ale ja viem, že koná, pretože som bol pri niekoľkých fyzických uzdraveniach.

Stalo sa to počas víkendových misií v jednej farnosti, kde hlavnou témou bola Ježišova uzdravujúca moc. Každý večer boli členovia tímu k dispozícii, aby sa modlili s ľuďmi. A prišli mnohí, lebo hľadali oslobodenie z rôznych nemocí.
Medzi nimi bola aj jedna žena, ktorej sa pred dvoma mesiacmi narodil syn s vážnou poruchou trávenia. Žalúdočná kyselina, ktorá sa vracala do pažeráka, spôsobovala vracanie a ukrutnú bolesť, takže keď bolo dieťatko hore, neustále plakalo a nezaspalo viac ako na jednu hodinu. Aká radosť a potešenie naplnilo celý kostol, keď chlapcova matka povedala, že Ježiš uzdravil jej syna! Po modlitbe za uzdravenie ho nakojila a zaspal, bez bolestí, na štyri hodiny. A čo viac, zdravotné problémy sa nikdy nevrátili!
Všetci sme vedeli, že dieťatko nebolo uzdravené mocou misijného tímu alebo vierou zhromaždenia. Uzdravila ho tá istá osoba, ktorá sa dotkla malomocného pred dvoma tisícročiami. Ježiš Kristus uzdravuje aj dnes! Teší sa, keď prichádzame k nemu s vierou, ako to urobil malomocný, a prosíme ho o pomoc.
Možno nebudeme uzdravení presne tak, ako by sme chceli, ale určite dostaneme uzdravenie, aké potrebujeme. Možno to bude schopnosť vidieť svoj život v úplne inom svetle. Možno to bude milosť odpustiť niekomu, i keď pri jeho mene v nás kypí žlč. Možno to bude iba uistenie, že Ježiš nás nezavrhol. Ale môžeme povedať, že keď sa pre ním skloníme, vykoná v našom živote mocné, dobré a pre nás potrebné dielo.

"Pane, dnes ti prinášam jednu svoju veľmi zvláštnu potrebu. Viem, že máš moc postarať sa o to. Ak chceš, môžeš ma uzdraviť."

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap