HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Úzka cesta

Výrok o dvoch cestách -
13 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.
14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!

Matúš 7, 12-14

Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! (Mt 7, 14)

Ježiš nikdy nesľúbil, že život kresťana bude jednoduchý. Nikdy nepovedal, že budeme mať život bez problémov, ak sa rozhodneme ísť za ním tesnou bránou. A naozaj nemáme! Každý deň sa stretávame s pokušeniami rôzneho druhu - rozhodnutie, či si vyberieme milovať alebo nenávidieť svojho suseda, či pomôžeme alebo prejdeme bez povšimnutia okolo človeka v núdzi, či poslúchneme Božie príkazy alebo ich budeme ignorovať, či sa staneme tvorcami pokoja a zmierenia alebo presadíme rozdelenie a odlúčenie. Niektorí z nás sa stretli s priamym prenasledovaním, pretože si vybrali "úzku cestu" za Kristom.
Čo by sme mali robiť? Ako odpovedať na Ježišovu ponuku nového života? Ak by sme položili túto otázku generáciám kresťanov pred nami, všetci by jednohlasne a vďačne odpovedali "Áno!" A mnohí z nich kráčali úzkou cestou a prestáli utrpenie omnoho väčšie ako je naše. A prečo taká jasná odpoveď? Pretože vedeli, že Ježiš kráča s nimi. Toto jediné zaručuje rozdiel medzi bezútešnou frustráciou a pokojom, medzi porážkou a víťazstvom.
Vieš, že každý krok, ktorý urobíš, kráčaš s Ježišom? Veríš, že sám Boží Syn ti pripravil cestu a daroval ti všetko, čo potrebuješ, aby si ho mohol nasledovať? Vidíš, že keď kráčaš po tejto ceste, tvoj život má zmysel a cieľ? Veríš, že na tejto ceste sa stávaš stále mocnejším vyslancom Ježiša a nádobou Ducha Svätého?
Ježiš sľúbil, že ťa nikdy neopustí. Nikdy! Aj keby si sa hrozne zašpinil, on zostane pri tebe. Jeho milosť ťa zakryje a jeho moc ťa posilní. Dnes sa rozhodnime dôverovať Ježišovej moci, ktorá nás premení a učiní z nás silných služobníkov evanjelia.

"Ďakujem ti, Pane Ježišu, za prísľub, že budeš so mnou do konca vekov. Ďakujem ti, že si za mňa položil svoj život. Pomôž mi, aby som ti dnes zostal verný, ako si ty verný mne."

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap