HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Vanitas vanitatum.

“ Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť – okrem Boha milovať a jemu samému slúžiť .“ Tak volal s múdrym Šalamúnom a nábožným Kempenským nejeden starec, keď sa z vrcholu svojich dní zadíval spätným pohľadom na všetko, čomu v živote veril a čo miloval. Všetko je márnosť ...
Chvála a obľuba u ľudí ? – Márnosť !
Úspechy v podnikaní ? – Márnosť !
Prebytok svojho majetku delíš medzi núdznych vo forme almužny a sociálnej pomoci, chodíš do kostola s nábožnou pravidelnosťou a modlíš sa tie najdlhšie a najkrajšie modlitby. – Správne. Lenže ak v tomto všetkom niet lásky k Bohu, ak je to len ľudský ohľad alebo len zdedená rodinná tradícia – i to je márnosť. Všetko je márnosť – okrem Boha milovať a jemu samému slúžiť !

Predsavzatie

Preskúmam dnes svoje úkony, o ktorých sa domnievam, že sú výrazom mojej najistejšej lásky k Bohu. Nie sú pre nepravý úmysel tiež márnosťou – rozjímanie, vzdychy, vonkajšie prejavy nábožnosti ?

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap