HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Veď ma

Vzniesla sa nado mňa ruka Pána, vyviedol ma v Pánovom duchu a postavil ma uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí.
2 I viedol ma zôkol-vôkol popri nich, bolo ich na povrchu údolia veľmi mnoho a boli celkom zoschnuté.
3 A riekol mi: "Syn človeka, ožijú tieto kosti?" Odpovedal som: "Pane, Bože, to ty vieš.
4 Povedal mi: "Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte slovo Pánovo:
5 Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete!
6 Pokladiem na vás žily, poobkladám vás mäsom, obtiahnem vás kožou, vložím do vás ducha, že ožijete a dozviete sa, že ja som Pán."
7 Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomoz: kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu.
8 Videl som, ako sa na ne uložili žily a mäso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo!
9 I prehovoril ku mne: "Prorokuj o duchu, prorokuj, syn človeka; prehovor k duchu: Toto hovorí Pán, Boh: Duchu, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú!"
10 Prorokoval som teda, ako mi rozkázal; vtom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké.
11 Nato mi povedal: "Syn človeka, tieto kosti, to je celý Izraelov dom. Oni hovoria: "Zoschli nám kosti, nádej nám odumrela, sme vykynožení."
12 Preto prorokuj a povedz im: Toto hovorí Pán, Boh: Hľa, ja pootváram hroby, vyvediem vás z hrobov, ľud môj a vovediem vás do izraelskej krajiny.
13 I budete vedieť, že ja som Pán, keď vám pootváram hroby a povyvádzam vás z hrobov, ľud môj.
14 Vložím do vás svojho ducha, že ožijete, a dám vám odpočinúť na vlastnej pôde. A budete vedieť, že ja, Pán som to riekol a splnil," hovorí Pán.

Ezechiel 37,1-14

Videnie Ezechiela o suchých, mŕtvych kostiach je najmä dnes, keď je toľko ľudí príliš zaneprázdnených, aby zastali a pouvažovali o večnom cieli a zmysle života, veľmi výrečným obrazom. Silne hrkocú v úsilí o mnohé veci - a na konci života zistia, že ťahali za kratší koniec. Čas, čo im dal Boh, premrhali na veci, ktoré napokon ani nemali zmysel. Ich život bol len hrkotaním suchých kostí.
Na druhej strane kresťania, ktorí berú svoju vieru vážne, vedia, že každý dych a každé vnuknutie má prameniť z Ducha Svätého. Uvedomujú si, že všetko, kým sú, je od Boha a že bez neho sú ničím. Nie je to úžasné? Aby som našiel zmysel svojho života, musím objaviť, kto som v Božích očiach a ako zapadám do jeho plánu. Potrebujem "dych" Ducha Svätého, aby prebudil moju dušu k životu, naučil ma večné pravdy, naučil ma žiť a dal mi schopnosť konať Otcovu vôľu.
Takto žil Ježiš. Poslušný Duchu Svätému nikdy nekonal zo "suchých kostí" samotného ľudského rozumu. Niet divu, že mal taký vplyv na ľudí okolo seba! Niet divu, že nikdy nepodľahol pokušeniu!

Môžeme zakúšať ten istý pokoj a moc, ktoré poznal Ježiš? Áno, ak sa podriadime Duchu Svätému. Keď ráno vstávaš, volaj k Duchu: "Veď ma dnes. Vezmi ma tam, kde chceš, aby som šiel.

 


Vdýchni mi do mysle Božie myšlienky a uzdrav všetko, čo sa ti nepáči." Počas dňa počúvaj vnuknutia Ducha. Možno ti dá slovo múdrosti o niekom, kto potrebuje tvoju lásku či modlitby.
Možno ťa zavedie k určitému úryvku z Písma, aby nasýtil tvoju dušu. Keď budeš takýto otvorený voči Duchu, celý deň budeš vnímať jeho prítomnosť - dá ti silu milovať, keď nevládzeš; odpúšťať, keď si nahnevaný; upokojiť srdce, keď cítiš úzkosť. Budeš sa cítiť, akoby si bol vzatý z hrobu a naplnený Božím dychom (Ez 36, 12-14).

"Príď, Duchu Svätý, vdýchni mi dnes do tela i kostí život. Veď ma ta, kde ma chceš mať. Vlož mi do srdca i do úst svoju pravdu."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap