HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Výstraha pred falošnými prorokmi

15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.
18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte.

Matúš 7, 15-20

Keď Ján Krstiteľ poslal učeníkov, aby sa Ježiša opýtali, či je Mesiáš, ten mohol jednoducho povedať "áno". Ale namiesto toho vyzval Jána, aby sa zamyslel nad dôkazmi: "Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium" (Lk 7, 22). Inými slovami, Ježiš Jána vyzval, aby aplikoval na neho veľmi jasné kritérium, ktorým rozlíši pravého proroka od falošného: "Poznáte ich po ovocí" (Mt 7, 16).

Test "ovocia" je veľmi spoľahlivým rozoznávacím kritériom aj pre nás. Všetci vieme, že by sme mali byť svetlom pre svet. Ale taktiež vieme, že slová samy osebe nestoja za nič. Podstatné je, či naše slová potvrdzujú skutky. Je v našom svedectve v rodine a v blízkom okolí vidieť jasnú súvislosť medzi tým, čo vravíme a tým, čo konáme? Ak sme rodičia, ktorí vychovávajú deti, konáme tak, ako kážeme?
Ak hovoríme o formovaní detského svedomia, očakávaní a návykov, príklad rodičov je výnimočne dôležitý. Ale aby si to deti osvojili, musia byť dané informácie potvrdené aj inými dospelými. Takže: ak som starý rodič, teta alebo strýko, vychovávateľ alebo jednoducho dospelý a myslím na ďalšie generácie, je "ovocie" môjho príkladu totožné s mojimi slovami? Modlím sa za rodinný život? A čo styky so susedmi, spolupracovníkmi a priateľmi? Ak chcem, aby poznali veľkosť Božej lásky, potom to musím dokazovať svojím každodenným životom. Ako raz povedal svätý František z Assisi: "Hlásaj evanjelium po celý čas. A keď je to nutné, použi slová."

Po dobrom ovocí sa poznajú dobré korene. Ježiš chce, aby sme v ňom boli zakorenení každý všedný deň nielen skrze modlitbu a Bibliu, ale taktiež aj súhlasom k tomu, aby nás viedol. Ak sa započúvame, budeme môcť zachytiť tichý, nenápadný hlas Ducha. Neprelaďme stanicu, keď bude vravieť o veciach, ktoré by sme mali zmeniť alebo odstrániť! Žime tak, aby sme boli prorockými svedkami pre svet! A potom všetci prinesieme bohaté ovocie - "ovocie, ktoré zostane" (Jn 15, 16).

 


"Skúmaj ma, ó Bože, a poznaj moje srdce. Pomôž mi vykoreniť každý hriech, ktorý mi odhalíš. Veď ma plnohodnotným životom do večnosti!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap