HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Zajtra-dnes

Keď sedel raz hriešnik Augustín v dôvernom rozhovore so svojim priateľom Alypiom, navštívil ho cisársky úradník Poncián. Tento rozprával, ako pred rokmi komský rodák Anton zanechal svet, rozdal majetok chudobným a odišiel slúžiť Bohu na púšť. Poncián sa pritom zmienil aj o dvoch cisárskych úradníkoch z Trevíru, ktorí čítali Antonov životopis a boli takí dojatí, že tiež všetko nechali a odišli aj oni do samoty.
Na Augustína toto rozprávanie tak pôsobilo, že sa chvel na celom tele. Vstal, chytil Alypia za rameno a zvolal : „ Neplatí to aj pre nás ? Počul si, čo sa deje ? Neučení vstávajú a uchvacujú nebo, a my so svojou necitnou múdrosťou trčíme v žiadostiach tela a krvi ....“
Vyšiel z domu a so svätou búrkou v duši vbehol do záhrady, trhal si vlasy, bil sa v prsia, zalamoval rukami a volal : „ Dokedy, dokedy ešte ....? Zajtra ? Stále len zajtra ? Prečo nie dnes ? Prečo už v túto hodinu nemá byť koniec mojej hanbe ? “
A preto, že sa Augustín konečne odhodlal povedať miesto pohodlného „zajtra“ bojové „dnes“, stal sa z veľkého hriešnika veľký svätý.
Každý, kto chce v tejto veci vážne začať, musí začať hneď, lebo „potom“ a „nikdy“ sú rodní bratia.

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap