HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Zázračné vyslobodenie

Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie -
1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich.
2 Jánovho brata Jakuba zabil mečom.
3 A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov.
4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu.
5 Petra teda strážili vo väzení. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.
6 V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie.
7 Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo!" A reťaze mu spadli z rúk.
8 Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále!" Keď to urobil, povedal mu: "Prehoď si plášť a poď za mnou!"
9 Vyšiel von a šiel za ním; ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie.
10 Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou, a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol.
11 Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud."
12 Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa.

Skutky apoštolov 12, 1-11

Veríš, že Peter bol zázračne vyslobodený z väzenia? Ale choď! Počul si, že by anjeli niekoho ešte potom zachránili? A kedy v poslednej dobe mali naše modlitby za ochranu cirkevných predstavených taký zjavný účinok (Sk 12, 12)?
Pozrime sa na ani nie takú ďalekú minulosť: 13. máj 1981, šesťdesiate štvrté výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pápež Ján Pavol II. stál v bielom džípe, obchádzal námestie svätého Petra a pozdravoval štyridsaťtisíc ľudí, ktorí sa stretli na jeho stredajšiu verejnú audienciu. Náhle zazneli dva výstrely. Turecký profesionálny terorista Mohammed Ali Agca vystrelil na ochranné sklo pápežovho papamobilu. Tvár ťažko poraneného svätého otca, ktorý padá dozadu, preletela v televíziách celého sveta.
Chirurg, menom Crucitti, ktorý prijal pápeža, bol ustarostený, ale vyjadril svoj úžas nad niekoľkými vecami. "Všimol som si niečo neuveriteľné," povedal. "Strela akoby v brušnej dutine kľučkovala a míňala všetky orgány. Minula tiež aortu. Ak by ju bola zasiahla, pápež by vykrvácal ešte skôr, ako by ho doviezli do nemocnice. Nezasiahla ani miechu. Zdalo sa, že guľku niekto viedol, aby nespôsobila trvalé následky." Neskôr pápež Ján Pavol vyjadril svoje presvedčenie, že bol ochránený na príhovor Panny Márie Fatimskej a modlitieb zhromaždeného ľudu na Svätopeterskom námestí. "Jedna ruka vystrelila a v tom istom čase iná zmenila smer guľky," povedal.
Zázraky sa dejú a my by sme nikdy nemali podceňovať silu modlitby, zvlášť modlitieb, ktoré prednášame pri každej svätej omši za cirkevných predstavených. Modlitby za ochranu sú vypočuté v dnešných časoch rovnako, ako boli vypočuté za čias Petra a Pavla. Božia zázračná moc vždy ochránila Cirkev pred neúprosnými útokmi zlého. A my sme pozvaní spolupracovať s Bohom skrze modlitbu príhovoru.

 






Vezmime zbrane modlitby a v Kristovi povstaňme vyprosiť spásu všetkým nepriateľom.

"Pane, nech nikdy neberieme na ľahkú váhu našu povinnosť modliť sa za ochranu našej Cirkvi. Zvlášť prosíme za obrátenie tých, ktorí sa všemožne snažia uškodiť tvojim ľuďom. Kiežby spoznali tvoju lásku a žili s tebou naveky."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap