HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Žena, ďakujem ti !

„Cirkev ďakuje Bohu za tajomstvo ženy - každej žene a za to, čo je mierou jej ženskej dôstojnosti: za veľké Božie diela, ktoré sa v histórii ľudských generácií naplnili na nej a prostredníctvom nej… Ďakujem Ti, žena – matka, ktorá rodíš nové bytosti svojím životom v bolesti i v láske…
Ďakujem Ti, žena – manželka, ktorá venuješ svoj život vo vzájomnom vzťahu dávania sa svojmu manželovi, ako darovanie sa vo vzájomnom vzťahu v službe spoločenstvu a životu.
Ďakujem Ti, žena – dcéra a sestra, ktorá vnášaš do rodinného života a i do celého sociálneho života bohatstva svoje senzibility, citlivosti, intuíciu a svoju veľkorysosť vo svojej najvnútornejšej podstate.
Ďakujem Ti, žena pracujúca, ktorá sa angažuješ vo všetkých oblastiach života…
Ďakujem Ti, žena zasvätená, Ty, ktorá sa podľa najväčšieho vzoru žien, podľa Matky Ježiša Krista, otváraš s poslušnosťou a vernosťou Božej láske.
Ďakujem Ti žena, že si žena!
So zmyslom pre vnímanie, ktoré je najvlastnejším prejavom Tvojho ženstva, obohacuješ pochopenie sveta a prispievaš k plnosti pravdy, obohacujúcej ľudské vzťahy.
Ženy, nechcite sa podobať mužom, zostaňte ženami, hľadajte svoju vlastnú identitu a zostaňte sami sebou!

Spracované podľa apoštolského listu Jana Pavla II „Mulieris Dignitatem - o dôstojnosti a povolaní ženy“

 Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap