HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Zlyhávame

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.
24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!
26 Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!"

Matúš 23, 23-26

Veľa rodičov svedomito poskytuje svojim deťom útulný domov a stará sa o všetky ich potreby. Lenže ak im zabezpečujú hodiny hudby a usporadúvajú narodeninové oslavy, zatiaľ čo ich nenaučia statočnosti, zvedavosti, ctižiadosti, ba ani zmyslu života, naozaj sú dobrými rodičmi? Sú verní tomu, k čomu ich Boh povolal? To sotva. Je nespravodlivé zdôrazňovať vonkajšie správanie a zanedbávať vnútorný život. Rodičia, ktorí tak robia, sa podobajú farizejom z dnešného evanjelia.
Títo farizeji učili ľudí, aby si viac vážili náboženské drobnosti než hlavný Boží príkaz byť milosrdní k druhým - "Komára preciedzate, a ťavu prehĺtate," ako to opísal Ježiš (Mt 23, 24). Jeho ostrá výčitka svedčí o tom, ako vážne Boh berie vnútorný život. Takisto potvrdzuje, že Ježiš nás neprišiel zmieriť len s Bohom, ale aj medzi sebou navzájom. Svojím krížom nás môže oslobodiť zo sebeckosti, pre ktorú zanedbávame potreby v rámci svojich rodín a spoločenstiev.

Skúmaj svoje srdce. Nevidíš v sebe niečo z farizeja? Väčšina z nás áno. Možno chceme byť verní duchu Božieho zákona, a predsa ľahko zlyhávame! Je lákavé pripisovať dôležitosť tomu, čomu by sme nemali. Často sa sústreďujeme len na vonkajšok, pričom by sme sa viac mali zamerať na skutočnosť, že naše srdcia sú skazené sebeckosťou a žiarlivosťou, ktoré vlastnými silami nedokážeme prekonať. Len prostredníctvom Ježiša žijúceho v nás môže do sveta vstúpiť Božia spravodlivosť a milosrdenstvo. Iba potom budeme schopní správne sa rozhodnúť a konať tak, ako by sme mali.

S najväčšou pravdepodobnosťou naše konanie a rozhodnutia úplne nenapravia chyby a krivdy. Ale aj tak zaváži to, čo robíme vo svojom každodennom živote. Zakaždým, keď preukážeme lásku chudobným, odpustíme dlh či potlačíme hnev, bude cez nás prúdiť veľké požehnanie. Anjeli sa radujú. Prečo tá oslava? Pretože zmena nášho srdca nebude na osoh len nám: prinesie svetu ďalší záblesk milosrdenstva, slávy a moci samotného Boha.

 


"Chvála ti, Pane Ježišu, za tvoje víťazstvo nad krivdami a zlom! Nauč ma vážiť si to, čo si ty vážiš, a uskutočňovať spravodlivosť službou a pomocou iným."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap