Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Obraz Milosrdného Ježiša:


Jeho podoba bola zjavená vo vízii, ktorú mala sestra Faustína 22. februára 1931 v cele plockého kláštorá. "píše v Denníčku, ,,uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu Jednu ruku mal pozdvihnutú k žehnaniu a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúce, jeden červený a druhý svetlý... Po chvíli mi Ježiš povedal: ,, Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš s nápisom:

"Ježišu, dôverujem v teba"

Chcem aby ten obraz... bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedela nech je sviatkom Milosrdenstva." Obsah tohto obrazu veľmi úzko súvisí s liturgiou tejto nedele. Cirkev číta v tento den evanjelium podla sv. Jána o zjavení zmrtvychvstalého Krista vo Večeradle a ustanovení sviatosti zmierenia (Jn 20,19-29).


Tento obraz teda predstavuje zmrtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša luďom pokoj odpustením hriechov, za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Lúče krvi a vody, prúdiace zo Srdca prebodnutého kopijou, (ktoré na obraze nie je vidiet), ako aj jazvy po ranách ukrižovania, pripomínajú udalosti Velkého piatku (Jn 19,17-18. 33-37).

Obraz Milosrdného Ježiša teda spája v sebe tieto dve udalosti z evanjelia, ktoré v celej plnosti hovoria o láske Boha k človeku. Pre tento obraz Krista sú charakteristické dva lúce. Ked sa sestra Faustina opýtala Pána Ježiša na ich význam, vysvetlil: ,, Svetlý lúč znamená krv, ktorá je životom duší... Štastný, kto bude žit v ich tieni: Eucharistia - teda tieto dva lúče znamenajú sväté sviatosti a všetky milosti Ducha Svätého, ktorých biblickým symbolom je voda, ako aj nová zmluva Boha s človekom uzavretá Kristovou krvou. Obraz Milosrdného Ježiša býva často nazývaný obrazom Božieho Milosrdenstva, čo je správne, pretože práve vo velkonočnom Kristovom tajomstve sa najvýraznejšie zjavila láska Boha k človeku.

Obraz nielenže predstavuje Božie milosrdenstvo, ale plní zároven úlohu znamenia, ktoré má pripomínat povinnosť krestanskej dôvery voči Bohu a činnej lásky k blížnemu. Pod obrazom, podľa Kristovej vôle, sú umiestnené slová - Ježišu, dôverujem v Teba. ,,Tento obraz," povedal taktiež Pán Ježiš, ,, má pripomínat požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna" K takto chápanému kultu obrazu, ktorý je založený na postoji krestanskej dôvery a milosrdenstva, pripojil Pán Ježiš zvláštne prislúbenia: večnú spásu, veľké pokroky na ceste krestanskej dokonalosti, milost štastnej smrti a všetky iné milosti, o ktoré ho budú ludia s dôverou prosit.

"Cez ten obraz budem udeľovat dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša" (Den 570)

Reštaurovanie obrazu z Vilniusu

Počas 2.svetovej vojny, ktorú sv.Faustína predpovedala krátko pred svojou smrťou, sa originálny obraz dostal do havarijného stavu. Bolo to spôsobené nevhodným uložením vo vlhkej podkrovnej miestnosti. Donedávna, takmer každý Vilniuský obraz bol robený ako reprodukcia čierno-bielej fotografie, ktorá bola nepresne domaľovaná. Následne, žiadny z týchto obrazov nezobrazoval tú krásu a farebnost originálneho obrazu. V júni 2003 bolo reštaurovanie obrazu Božieho Milosrdenstva ukončené expertom v Poľsku, pod priamim dohľadom arcibiskupa z Vilniusu.
Tu môžete vidiet porovnanie obrazu pred a po rekonštrukcii.
Pozri tiež Obraz Božieho milosrdenstva ( Andrzej Witko ), Zázraky sv.Faustíny
Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap