Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Máriine svedectvá - pokračovanie:
Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci

Boh nikoho neposiela do pekla

Na túto tému rozpráva Vicky, jedna z vizionárok z Medžugoria, čo videla peklo. Povedala, že do pekla idú iba tí, čo sa rozhodli ísť tam celkom slobodne. Boh nikoho neposiela do pekla, práve naopak, Boh úpenlivo prosí každú dušu, aby prijala jeho milosrdenstvo. Hriech proti Duchu Svätému, o ktorom hovorí Ježiš, že sa neodpúšťa, je radikálne odmietnutie milosrdenstva, pri plnom svetle a pri plnom vedomí.
Blízko pekla

Jedného dňa som bola vo vlaku a v mojom kupé sa nachádzal muž, čo stále hovoril proti Cirkvi, proti kňazom, ba aj proti samotnému Bohu. Povedala som mu : Vy nemáte právo toto všetko hovoriť. To nie je dobré. Keď sme prišli na miesto, pri schádzaní z vlaku na schodoch som jednoducho povedala Bohu : „ Pane, nezatrať túto dušu.“ O niekoľko rokov neskôr ma duša tohto muža prišla navštíviť. Povedala mi, že bol veľmi blízko pekla a že sa zachránil od pekelného ohňa jedine vďaka mojej modlitbe, čo som vtedy vyslovila.

Niekoľko jej vlastných poznámok

Netreba lamentovať nad časmi, čo prežívame. Rodičia nepomáhajú svojim deťom, ak im splnia všetky želania a dajú im všetko, čo chcú len preto, aby ich uspokojili a nepočuli ich kričať. Pýcha sa takýmto spôsobom môže zakoreniť v srdci dieťaťa. Neskôr, keď začne dieťa chodiť do školy, nevie sa pomodliť Otče náš, ani sa prežehnať. Niekedy nevie o Bohu vôbec nič. Učte dieťa prinášať obety ! Prečo je dnes taká náboženská ľahostajnosť ? Taký morálny úpadok ? Pretože sa deti nenaučili zriekať sa svojich vrtochov. Neskôr sa z nich stanú nespokojní ľudia bez úsudku, ktorí sa zúčastňujú na všetkom a chcú všetko mať v hojnosti, čo spôsobuje sexuálne úchylky. Ten, čo sa od detstva nenaučil ovládať sa, stane sa egoistom bez lásky, tyranom. Preto je dnes veľa nenávisti a chýba láska k blížnemu. Chceme žiť v lepších časoch ? Začnime výchovou detí !

V súčasnosti mnohí hrešia

proti láske k blížnemu hlavne ohováraním, klamstvom a klebetami. Kde sa začína ? V mysli : tieto veci treba vyučovať od malička a okamžite zaháňať myšlienky, ktoré sú proti láske k blížnemu. Bojujme teda okamžite proti všetkým myšlienkam, ktoré sa protivia láske k blížnemu a nebudeme posudzovať iných bez lásky. Pre všetkých je apoštolát povinnosťou. Pre niektorých je povolaním, pre iných je apoštolát dávanie dobrého príkladu. Starostlivosť o dušu nemá byť udúšaná prehnanou starostlivosťou o telo.

Myšlienky pátra Pia

Príhoda pátra Pia   Pozri tiež: Myšlienky pátra Pia

Raz večer som bol na chóre sám a ako som sa modlil, začul som šuchot rúcha. Nato som zbadal pri hlavnom oltári mladého rehoľníka. Zdalo sa, že utiera prach zo svietnikov a upravuje vázy s kvetmi. Myslel som, že je to otec Leo a pripravuje oltár. Kedže bol čas večere, podišiel som k nemu a povedal som : „ Otec Leo, choď večerať. Teraz nie je čas na utieranie a upratovanie oltára . “ Lenže zaznel hlas, ktorý nepatril otcovi Leovi. Dotyčný mi povedal : „ Ja nie som otec Leo. “ Opýtal som sa teda : „ A kto si ? “ Odvetil : „ Som jedným z tvojich spolubratov, ktorý tu robil noviciát. Často som sa nedbalo poklonil Ježišovi, keď som prechádzal popred oltár a neprejavil som primeranú úctu Najsvätejšej Sviatosti uchovávanej vo svätostánku. Pre tento ťažký priestupok som doteraz v očistci. No Boh vo svojej nesmiernej dobrotivosti ma sem poslal, aby si ty mohol urýchliť čas, keď sa budem môcť tešiť v raji. Pros za mňa ! “ V domnení, že voči tejto trpiacej duši budem veľkodušný, som odpovedal : „ Budeš v raji zajtra ráno, keď budem sláviť svätú omšu. “ Nato tá duša zvolala : „ Ty ukrutník ! “, a plačky zmizla.
Ten nárek spôsobil v mojom srdci takú ranu, že ju budem cítiť celý život. Ja som totiž tú dušu mohol poslať do raja hneď, no odsúdil som ju ostať ešte ďalšiu noc v očistcovom ohni.

Terezka z Lisieux

Svätá Terézia z Lisieux si myslela, že ak niekto nemá dôveru, že po smrti možno ísť priamo do raja, potom uráža Boha. Keď niektoré zo sestier vyhlásili, že počítajú s tým, že prejdú očistcom, zvolala : „ Ach, ako ma to mrzí ! Keď veríte, že pôjdete do očistca, Pánovi tým veľmi krivdíte ! Veď ak milujeme, nie je možné tam ísť ! “.

Návrh pre každého

Teraz chcem každému niečo navrhnúť. Mohli by sme sa rozhodnúť neísť do očistca !
Je to celkom možné a máme v našich rukách všetko, čo je k tomu potrebné. Božia prozreteľnosť nám dáva v živote do cesty dostatočné množstvo protivenstiev, bojov, utrpenia, chorôb, ... Všetky tieto očisty, ak ich pravdaže prijmeme, stačia na to, aby nás priviedli rovno do neba. Prečo to nie je prípad mnohých ľudí ? Lebo sa búrime, neprijímame s láskou a vďačnosťou tieto dary života a hrešíme poburovaním, reptaním a tým, že sa nechceme podriadiť ponukám Prozreteľnosti. Ak sa takto rozhodneme, dozaista to nebude ľahká cesta. Pán nikdy neprisľúbil úľavy a uľahčenie ! V každom momente nášho života môžeme rásť v láske, zatiaľ čo duše v očistci to už nemôžu, pre ne je už neskoro.
Aj samotný anjeli nám „ závidia “ túto moc, ktorú máme ešte v tomto pozemskom živote ! Každý čin lásky, ktorý obetujeme Pánovi, každé sebazaprenie, hoci len malé, každý pôst, malé odoprenie, budú našou ozdobou, šperkom a skutočným pokladom pre večnosť.


Predchádzajúca strana


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap