Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Duše v očistci:
Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci

Mária Simma je rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevujú duše v očistci. O čom tieto duše hovoria ? Upozorňujú, žiadajú o modlitby a hovoria o svojich nevýslovných očistcových utrpeniach, ktoré sú zmierňované radostným očakávaním a istotou, že sa skôr, či neskôr ocitnú v Božom náručí. Zjavujú žijúcim na zemi úžasnú moc, ktorou môžu uľahčiť utrpenie zosnulých a súčasne dostať početné dobrodenia a pomoc v tomto živote i živote po smrti.

O. Matteo La Grua, OFM, teológ
Jedného dňa som si s veľkým záujmom prečítala knihu o dušiach v očistci. Hlboko na mňa zapôsobila, lebo obsahovala práve aktuálne svedectvá a súčasne veľmi dobre vysvetľovala učenie Cirkvi, ktoré hovorí o tejto téme. Dozvedela som sa, že autorka knihy Mária Simma ešte žije. Ihneď som sa sňou skontaktovala a požiadala som ju o rozhovor. Mária súhlasila.

Sestra Emmanuela

Mária žila sama vo svojom domčeku v malebnej dedinke Sonntag vo voralbergských horách v Rakúsku. Práve tam sa uskutočnilo naše stretnutie. Kto je vlastne Mária Simma ?
Mária bola obyčajnou sedliačkou, ktorá sa už od svojho detstva veľa modlila za duše v čistci. Vo veku 25 rokov bola obdarená veľmi zvláštnou a ojedinelou charizmou v Cirkvi – darom byť navštevovaná dušami v očistci. Mária bola zapálenou katolíčkou, bola to veľmi skromná a jednoduchá žena. Miestny kňaz, ako aj miestny biskup ju veľmi povzbudzovali v jej poslaní.

Sestra EmmanuelaWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap