Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Páter Pio

BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ

Svoju minulosť zverujem, ó Pane, tvojmu milosrdenstvu,
svoju prítomnosť tvojej láske
a svoju budúcnosť tvojej prozreteľnosti!

RADY

Vo všetkom sa spoľahnite na Ježiša a všetko dobre dopadne.

Z LISTU FRIEDE FOLGEROVEJ, 28. AUGUST I92O

Nič sa nebojte budúcich nešťastí, ktoré sa vám môžu v živote prihodiť. Možno sa tak vôbec nestane, ale keby vás aj mali postihnúť, Boh vám dá silu uniesť ich.

Z LISTU ANTONIETTE VONAOVEJ, 15. NOVEMBER I917
Zostaňte v loďke, do ktorej vás Pán posadil, a môže prísť hoci aj búrka. Nezahyniete. Zdá sa vám, že Ježiš spí, no nechajte ho tak. Neviete, že aj keď spí, jeho srdce vás veľmi pozorne sleduje? Nechajte ho spať a on sa v pravý čas zobudí a prinavráti vám váš pokoj. Písmo nám hovorí o svätom Petrovi, že dostal strach a s chvením vykríkol: „Pane, zachráň ma!" A náš Pán ho chytil za ruku a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?" (Mt 14, 30-31) Dcéra moja, všimnite si tohto svätého apoštola. Suchou nohou kráča po vode; vlny a vietor mu neublížia, ale strach z nich ho skľučuje a oberá o odvahu. Strach je horšie zlo než zlo samo.
Dcéra malej viery, čoho sa bojíte? Či sa o vás nestará? Kráčate po mori, dorážajú síce na vás vlny a vietor, no nestačí vám, že je s vami Ježiš? Čoho sa tu báť? Ak sa vás ale náhle zmocní strach, nahlas zvolajte: „Pane, zachráň ma!" a on k vám vystrie svoju ruku. Pevne sa jej chyťte a radostne kráčajte ďalej po rozbúrenom mori života.

Z LISTU NEZNÁMEJ OSOBE, 27. DECEMBER 1917

Nech by bol svet hore nohami, nech by všetko zahaľovala tma a okolo horiaceho vrchu Sinaj by sa blýskalo a hrmelo, aj vtedy je Boh s vami. Ak je teda Boh prítomný v temnote a na horiacom vrchu Sinaj plnom bleskov, hromobitia a hluku, či nebudeme pri ňom v bezpečí?

RADY

Buďte pokojná, Ježiš je s vami a vždy vám pomôže.

Z LISTU ASSUNTE Dl TOMÁŠOVEJ, NEDATOVANÉ

S odovzdanosťou sa vložte do náručia úžasnej dobroty Nebeského Otca a nebojte sa; váš strach by bol ešte podivnejší ako strach dieťatka v matkinom živote.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 18. MÁJ 1918

Odložte nabok každú úzkosť, lebo ona je najväčším zradcom pravej čnosti a nadšenia. Navonok sa zdá, že nás inšpiruje k dobrým skutkom. V skutočnosti to tak ale nie je. Čoskoro sa ukáže, že nás oberá o odvahu. Chvíľu nás naozaj poháňa dopredu, ale len preto, aby nás videla potknúť sa. Preto musíme úzkosť zaháňať na každom kroku (...).

Z LISTU Z 23. AUGUSTA 1918

Pochybovaním najviac urážame Boha.

RADY

Nepokoj z toho, že sme čosi urobili a nevyšlo to podľa nášho čistého úmyslu, znamená nedostatok pokory. Je to jasný dôkaz toho, že sme neprenechali úspech svojho konania Bohu a jeho pomoci, ale sme sa príliš spoliehali na svoje vlastné sily.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 17. DECEMBER 1914

Páter Pio

Skloňte sa (...) pri tej nádhernej predstave, že vás objímajú božské ruky Ježiša, najlepšieho z otcov, tak ako matka objíma nemluvňa. A vy spokojne spíte, lebo viete, že na vás bude dávať pozor, až kým neprídete do cieľa. A to bude vaša najväčšia výhra. Ako sa môžme báť zostať v takom milujúcom náručí, ak je celá naša bytosť sústredená na Boha?

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 29. MAREC 1914

Žite pokojne a príliš sa nestrachujte. Duch Svätý potrebuje ticho a pokoj, ak má v nás slobodnejšie pôsobiť. Každá vaša nepokojná myšlienka je chybou, lebo nemáte dôvod strachovať sa. To Pán vo vás pôsobí a vy nemusíte robiť nič, treba len nechať dvere vášho srdca dokorán, aby mohol pôsobiť, ako sa mu páči.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 16. SEPTEMBER 1916

Správne vravíte, že nič nevidíte a cítite sa akoby v horiacom tŕňovom kríku. Ten horí, ovzdušie je samý dym a duch nič nevidí. Ale Boh sa aj tak prihovára a je v duši, ktorá počúva, chápe, miluje a chveje sa.

RADY

Nikdy sa nestiahnite do seba, ale všetku dôveru vložte na Boha a netúžte príliš nedočkavo po vyslobodení zo súčasného stavu. Nechajte, nech vo vás pôsobí Duch Svätý. Odovzdajte sa jeho pôsobeniu a nebojte sa. On je taký múdry, jemný a diskrétny, že vždy spôsobuje len a len dobro. Aký dobrý je tento Duch Svätý, tento Utešiteľ všetkých, ale aký nanajvýš dobrý je k tým, ktorí ho hľadajú!

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 29. MAREC 1914

Neočakávajte budúce životné problémy s obavami, ale skôr s absolútnou dôverou, že patríte Bohu a on nás preto od nich oslobodí. Boh vás až doteraz obraňoval. Len sa pevne držte za ruku jeho Božej prozreteľnosti a on vám v každej situácii pomôže. A ak nebudete vedieť, kadiaľ ísť, on vás povedie, nebojte sa.

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 23. APRÍL 1918

Prežívam mučivú neistotu ohľadom svojej budúcnosti, ale prechovávam v sebe aj živú nádej, že sa dožijem naplnenia svojich snov. Pán by predsa nevkladal myšlienky a priania do ľudskej duše, ak by ich nechcel splniť a tak uspokojiť túžby, ktoré sám vzbudil.

Z LISTU PÁTROVI ACOSTINOVI, 4. OKTÓBER 1915

Stále sa pozerajte dopredu a netrápte sa príliš úvahami o nebezpečenstvách, ktoré už z diaľky pozorujete. Pripadajú vám ako silná armáda, v skutočnosti však neznamenajú nič: sú to len orezané vŕby. (...) Nekvárte sa kvôli zajtrajšku, rozmýšľajte iba o tom, čo dobré by ste dnes urobili. Keď príde zajtrajšok, stane sa dneškom, a potom bude dosť času rozmýšľať o ňom.

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 3. MAREC 1917

Nemyslite na to, čo prinesie zajtrajšok. Veď Nebeský Otec je stále ten istý a tak, ako sa stará o vás dnes, tak sa bude i zajtra i naveky.

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 23. APRÍL 1918

Dcéra moja, v čase skúšky sa nevyčerpávajte snahou nájsť Boha. Aj vtedy je vo vás tým najdôvernejším spôsobom prítomný. Je s vami vo vašom stonaní a hľadaní. Presne tak ako matka, keď volá svoje dieťatko, aby ju hľadalo, pričom sama stojí za ním, rukami ho láka, nech ju chytí - čo sa mu ale nepodarí.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 12. AUGUST 1918

Ak nie je v duši človeka nič, len túžba milovať Boha, je v nej už všetko. Sám Boh je v nej, lebo Boh neprebýva tam, kde niet túžby milovať Ho.

Z LISTU SESTRÁM Z VENTRELLY, 15. DECEMBER 1916

Musíte mať bezhraničnú vieru v Božiu dobrotu, lebo víťazstvo je absolútne isté. Ako by ste si mohli myslieť niečo iné? Či sa nestará náš Boh o našu spásu viac než my sami? Nie je mocnejší než samo peklo? Kto by dokázal vzdorovať Kráľovi nebies a premôcť ho? Čo znamená celý svet, diabol, ľudstvo a všetci naši nepriatelia proti Pánovi?

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 25. APRÍL I914

Vaše srdce je malé, ale dá sa rozšíriť. A keď už nedokáže obsiahnuť veľkosť Milovaného a odolávať jeho obrovskému tlaku, nestrachujte sa, lebo on je vnútri i vonku. Vleje sa dovnútra a zaplaví aj steny. Tak ako otvorená mušľa v oceáne sa z neho napijete, čo hrdlo ráči, a jeho moc vás bude zo všetkých strán obklopovať a unášať.

Z LISTU GIROLAME LONGOVEJ, 29. JÚL I92OWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap