Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Páter Pio

Modlitba a meditácia

Nášho pána by ste mali prosiť len o jedno jediné: aby ste Ho milovali. Všetko ostatné by malo byť len vďakyvzdaním.

Z LISTU PÁTROVI BENNEDETTOVI, 20. NOVEMBER 1921

Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho nachádza.

DEJINÁM

Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.

LISTY PÁTRA PIA
Ježiš sa modlil aj preto, aby nám ukázal, že ak je naša duša v takej ťažkej situácii, ako bola jeho, mali by sme hľadať útechu z neba iba v modlitbe o posilu v sebaobetovaní.

JEŽIŠOVA AGÓNIA V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE

Dávidove slová: Pozdvihnite svoje ruky k svätému miestu a velebte Pána! Áno, dcéra moja, velebme Pána celým svojím srdcom a stále ho velebme a modlime sa, aby bol naším sprievodcom, našou loďou a naším prístavom.

Z LISTU VlTTORINE VENTRELLAOVEJ, NEDATOVANÉ

Modli sa srdcom aj mysľou. Nemá zmysel modliť sa len srdcom, bez zapojenia mysle. Ak pri modlitbe nedbáme na to, čo hovoríme, zaslúžime si od Pána prekliatie, nie požehnanie. Keď sa teda modlíš, dbaj, aby si sa modlil srdcom i mysľou, celou dušou.

SLOVÁ PRE PETRUCCIA

Modlime sa vrúcne, pokorne a vytrvalo. Pán je otec, ten najláskavejší a najlepší zo všetkých. Nie je možné, aby ho nedojalo volanie jeho detí.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 8. JÚN 1915

Modlitba je našou najlepšou zbraňou; je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce. Musíte sa prihovárať Ježišovi nielen perami, ale aj srdcom; vlastne za istých okolností by ste mali hovoriť len srdcom.

RADY A POVZBUDENIA PÁTRA PIA

Často si opakujte nádherné slová nášho drahého Majstra: „Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi." Stále majte toto krásne zvolanie v srdci i na perách, vo všetkých skúškach života. Opakujte si ho v súžení. Opakujte ho v pokušeniach a ťažkostiach, ktoré na vás Ježiš zošle. Neustále si ho opakujte, keď sa ocitnete ponorená v oceáne Ježišovej lásky. Toto zvolanie bude vašou kotvou i vašou spásou.

Z LISTU DUCHOVNEJ DCÉRE

Ak sa sa len môžete prihovoriť Pánovi, urobte tak, chváľte ho; ak sa vám to nedarí, pretože ste vyčerpaní, netrápte sa. Keď prichádzate k svojmu Pánovi, zatvorte sa vo svojej komôrke a uctievajte ho, ako to robia jeho sluhovia. On vás uvidí a bude mať radosť z vašej prítomnosti; príjme vaše mlčanie a potom, pri inej príležitosti vás uteší tým, že vás vezme za ruku, prihovorí sa vám a poprechádza sa s vami vo svojej modlitbovej záhrade.

ÚLOMKY SVETLA

Zapamätajte si, že len jedno je dôležité: byť v Ježišovej blízkosti. Povedzte mi, moje drahé dcéry, vy dobre viete, že pri narodení nášho Pána počuli pastieri nádherné anjelské spevy nebeských duchov. Takto nám to opisuje Sväté písmo; nehovorí však, že Panna Mária, jeho Matka, a svätý Jozef, ktorí boli Dieťaťu najbližšie, počuli hlasy anjelov alebo videli tú neuveriteľnú nádheru. Naopak, namiesto anjelského spevu počuli plač Dieťaťa a vo svetle chatrnej lampy videli oči Jezuliatka mokré od sĺz a Dieťatko chvejúce sa od zimy.
A teraz sa vás opýtam: nezostali by ste radšej v tej tmavej maštaľke, kde sa ozýva plač malého Dieťatka, než s pastiermi, ktorí boli z tej sladkej nebeskej hudby a neopísateľnej nádhery od radosti celí bez seba? Áno, určite by ste aj vy zvolali spolu so svätým Petrom: „Pane, dobre je nám tu!"

Z LISTU SESTRÁM Z VENTRELLY, I. OKTÓBER 1917

Ak niet dosť času na oboje, treba dať prednosť meditácii pred recitovanou modlitbou, lebo je užitočnejšia.

RADY

Kto nikdy nerozjíma, je ako človek, ktorý sa nikdy nepozrie do zrkadla; ani nevie, že je neupravený, a takto ide medzi ľudí. Človek, ktorý rozjíma a svoje myšlienky dvíha k Bohu, zrkadlu svojej duše, snaží sa poznať svoje chyby, pokúša sa ich opraviť, krotí svoje pudy a dáva si do poriadku svedomie.

Dejinám

Čítajte posvätné knihy. Vrúcne si želám vidieť vás stále čítať takéto knihy, pretože sú vynikajúcou potravou pre dušu a pomáhajú dosiahnuť značný pokrok na ceste k dokonalosti, a to o nič menší ako je ten, ktorý sa dosahuje modlitbou a nábožnou meditáciou. V modlitbe a meditácii sme to my, kto hovorí Pánovi, zatiaľ čo pri posvätnom čítaní je to Boh, ktorý sa nám prihovára. Z celého srdca milujte čítanie týchto posvätných kníh a čoskoro pocítite u seba duchovnú obnovu.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 14. JÚL 1914

Prečo vás trápi, že nedokážete meditovať tak, ako ste si mysleli? Meditácia je prostriedok, ako sa priblížiť k Bohu, nie však cieľ. Konečným cieľom meditácie je láska k Bohu a k blížnemu. Keď budete milovať toho prvého bezhranične, z celej duše a toho druhého ako seba samého, dosiahnete cieľ meditácie.

RADY

Kresťan nedovolí, aby prešiel jediný deň bez toho, že by nerozjímal o utrpení Ježiša Krista.

CHVÍĽKA S TRPIACIM JEŽIŠOM

Ak sa vám v meditácii nedarí, nie je to dôvod na to, aby ste s ňou prestali. Ak vás všeličo vyrušuje, neklesajte na duchu. Nech je to vaša meditácia trpezlivosti; úžitok z nej bude rovnaký. Určite si pevnú hodinu a dĺžku meditácie a nezodvihnite sa zo stoličky, pokým ju neskončíte, aj keby vás to malo stáť múky kríža.

RADY

Kráčajte v duchu na Kalváriu a uvažujte o Obeti, ktorá sa sama ponúka Božej spravodlivosti, aby zaplatila cenu za vaše vykúpenie.

RADY

Každé ráno si urobte krátku prípravu na celý deň a odovzdajte Pánu Bohu všetko, čo vás v ňom čaká. Potom by mala nasledovať asi hodinka tichej modlitby, zvyčajne pred pristúpením k svätému prijímaniu. (...) Večer, prv, ako si ľahnete, spytujte si svedomie, odporúčajte sa Bohu a ponúknite mu zvyšok prác, ktoré vás ešte čakajú. Popoludní si stanovte nejaký ďalší čas, keď sa utiahnete, aby ste pred Bohom znovu asi hodinu meditovali. Duchovné čítanie si naplánujte aspoň na pol hodinu podľa toho, ako je vám to najvhodnejšie. Cez deň, popri vašich každodenných prácach často skúmajte, či napredujete v láske, alebo ste rozháraná a či sa jednou rukou stále držíte Pána.

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 12. JANUÁR 1917

Bude múdre zapamätať si, že radosť a milosti plynúce z modlitby sú nebeské vody, nie pozemské; preto ani všetky naše námahy nedokážu privolať lejak. Horlivosť je nesporne potrebná, ale rovnako je potrebná aj pokora a ticho. Človek musí mať srdce stále otvorené smerom hore a čakať na nebeskú rosu.

ARCHÍV PÁTRA PIAWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap