Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Páter Pio

MODLITBY A POŽEHNANIA

Toto moje srdce patrí Tebe, Ježiš môj.
Zober si ho, naplň Ho svojou láskou a potom rob so mnou, čo chceš.

Denník

Drahý môj Ježiš... Ako môžem žiť bez teba? ... Často prichádzaj, Ježiš môj... Ty jediný smieš vlastniť moje srdce... Keby mi patrili všetky srdcia na svete, tebe by som ich ponúkol... Môj milovaný jczis, moja láska k tebe mi stačí. (...)

EXTÁZA, AKO JU ZAPÍSAL PÁTER AGOSTINO, 12. DECEMBRA 1911

Nech je Ježišov pokoj vždy vo vašom srdci a nech vás urobí šťastným.

Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVI, 22. JÚN 1914
Zostaň so mnou, Pane, pretože ťa potrebujem mať pri sebe, aby som na teba nezabudol. Ty vieš, ako ľahko ťa opúšťam.
Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý a potrebujem tvoju silu, aby som tak často nepadal.
Zostaň so mnou, Pane, lebo ty si moje svetlo a bez teba som vo tmách.
Zostaň so mnou, Pane, aby si mi ukázal svoju vôľu.
Zostaň so mnou, Pane, aby som počul tvoj hlas a kráčal za tebou.
Zostaň so mnou, Pane, pretože ťa chcem veľmi milovať a byť stále pri tebe.
Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som ti bol verný.
Zostaň so mnou, Pane, lebo aj keď je moja duša úbohá, chce sa stať pre teba miestom útechy, hniezdom lásky.
Zostaň so mnou, Ježišu, lebo sa zvečerieva a deň sa už schyľuje a život plynie - blíži sa smrť, súd, večnosť. Musím si doplniť sily, aby som nezostal stáť na ceste, a preto ťa potrebujem. Zvečerieva sa a blíži sa smrť. Bojím sa temnoty, pokušení, sucha, kríža, bolestí. Ako ťa len potrebujem, Ježiš môj, v tomto temnom čase vyhnanstva.
Zostaň so mnou, Ježišu, v živote plnom nebezpečenstiev ťa veľmi potrebujem.
Daj, nech ťa spoznám tak ako tvoji učeníci - pri lámaní chleba, aby sa Eucharistia stala svetlom, ktoré zaháňa tmu, silou, ktorá ma podopiera, jedinečnou radosťou môjho srdca.
Zostaň so mnou, Pane, lebo v hodine mojej smrti chcem byť s tebou spojený - ak nie svätým prijímaním, tak aspoň prostredníctvom tvojej milosti a lásky.
Zostaň so mnou, Ježišu. Nežiadam si dokonalú útechu, pretože si ju nezaslúžim. Avšak dar tvojej prítomnosti - to áno! O ten ťa prosím!
Zostaň so mnou, Pane, veď jedine teba hľadám: tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvojho ducha. To preto, lebo ťa milujem a nežiadam si nijakú inú odmenu, len môcť ťa milovať ešte viac.
Kým žijem, budem ťa milovať celým srdcom veľkou láskou a potom tou dokonalou po celú večnosť. Amen!
Pane, Kráľ môjho srdca, jediný zdroj všetkého môjho šťastia, ako dlho ešte musím čakať, kým sa budem môcť kochať tvojou nádherou z tváre do tváre? Srdce mi prerážaš šípmi svojej lásky. To ty mi kruto otváraš hlboké rany na srdci, aj keď ich nevidno. Zabíjaš ma a vôbec sa nesnažíš pozdvihnúť ma opäť do tvojho nebeského domu! Akú útechu ponúkneš duši, ktorá nenachádza nijaké potešenie tu na zemi a nebude mať pokoj, kým je ďaleko od teba? Si až krutý, drahý môj Stvoriteľ a môj Boh. Vidíš, ako po tebe márne túžim, a vôbec ťa to nedojíma ani ma nezbavuješ jedinej príčiny všetkého tohto utrpenia - môjho života, ktorý mi nedovoľuje priblížiť sa pravému životu. Ach, príliš dlhý život! Krutý život! Ach, život, ktorý už prestáva byť pre mňa životom!
Bože, najláskavejší Spasiteľ môj, ako sa len cítim sám na tejto púšti sveta. Či nevidíš, že niet lieku na moju chorobu? Smiem dúfať, že ma už prestane stravovať ten oheň túžby po tebe?

Z LISTU PÁTROVI ACOSTINOVI, 25. SEPTEMBER 1915

Prečistá Matka, moja biedna duša, poškvrnená zlobou a hriechom, volá k tvojmu materinskému srdcu. Úpenlivo ťa prosím, ráč vo svojej dobrote vyliať na mňa čo len trochu tej milosti, ktorá sa z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho preliala do teba ako nekonečné more. Touto milosťou posilnený a povzbudený nech ešte viac milujem a lepšie slúžim všemohúcemu Bohu, ktorý naplnil tvoje srdce až po okraj a ktorý stvoril chrám tvojho tela v okamihu tvojho Nepoškvrneného počatia.

MEDITATÍVNA MODLITBA K NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRII

Ó, sväté duše, oslobodené od úzkosti, ktoré v nebi - zaplavené prúdmi dokonalej lásky - už okusujete šťastie, ako vám ho len závidím! Pre všetko na svete vás prosím, keď ste tak blízko pri Prameni života, keď ma vidíte zmierať smädom na tomto biednom svete, preukážte mi svoju priazeň a dajte sa mi aspoň trošku napiť z tej úžasne osviežujúcej vody.

Z LISTU PÁTROVI ÄGOSTINOVI, 17. OKTÓBER 1915

Majte Ježiša stále na mysli, v srdci a pred očami. On nech je navždy vaším začiatkom, vaším pokračovaním a vaším koncom a nech pohltí celý váš život.

Z LISTU PÁTROVI ÄGOSTINOVI, IO. JÚL 1915

Nech nám Ježišova a naša Matka vyprosí u Syna milosť žiť úplne podľa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, vnútorným životom, úplne ponoreným do neho. Kiežby nás táto najdrahšia Matka tak dôverne zblížila s Ježišom, že by sme nikdy nedopustili, aby nás veci tohto úbohého sveta očarili alebo odlákali. Nech sa vďaka nej vždy zdržiavame v tesnej blízkosti nekonečne láskavého Ježiša.

Z LISTU PÁTROVI ÄGOSTINOVI, IO. JÚL 1915

Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje vaše chodníky, a nech vám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k Nebeskému Otcovi. Nech je ako kotva, ku ktorej sa v čase skúšok treba tesnejšie pripútať.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 25. MAREC 1915

Vyprosujem vám od drahého Vykupiteľa milosť jasne stanoveného cieľa a najmä to, aby ste boli tichá a utíšili všetko okolo seba, žeby ste počuli hlas Milovaného a mohli sa s ním pokojne porozprávať.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 28. APRÍL 1919

Páter Pio

Nech vás váš dobrý anjel strážca vždy ochraňuje a sprevádza na trpkých životných cestách. Nech vás stále udržiava v Ježišovej milosti a vlastnoručne vás podopiera, aby ste sa nepotkli o kameň. Nech vás svojimi krídlami chráni od všetkých nástrah sveta, diabla a tela.

Z LISTU ANNITE RODOTEOVEJ, 15. JÚL 1915

Nech je vám Ježiš útechou vo všetkých vašich trápeniach, nech je vašou oporou v nebezpečenstvách, nech vás stále sprevádza svojou milosťou, ukazuje vám bezpečnú cestu, ktorá vedie do večného života, a nech ste jeho zásluhou čoraz drahšou Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a čoraz hodnejšou neba. Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 27. NOVEMBER I92O Nech Ježiš, slnko večnej spravodlivosti a nekonečnej i nesmiernej krásy, vždy žiari vo vašej duši, pretepľuje ju, zapaľuje svojou svätou láskou a robí ju tak stále viac hodnou seba samého.

Z LISTU ANTONIETTE VONAOVEJ, 29. MAREC 1919

Nech je Ježiš hviezdou, ktorá neustále riadi naše kroky na púšti života a ktorá nás načas dovedie do prístavu spásy!

Z LISTU PÁTROVI BENEDETTOVI, 8. OKTÓBER 192O

Nech je Ježišov pokoj vždy vo vašom srdci a nech vás urobí šťastným.

Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVI, 22. JÚN 1914

Moja ja duša je naplnená vďačnosťou k Bohu za mnohé víťazstvá, ktoré neustále dosahuje, a ja musím donekonečna spievať oslavné hymny tomuto veľkému a mocnému Bohu. Nech je požehnaný Pán za jeho veľkú dobrotu! Nech je požehnané jeho veľké milosrdenstvo! Buď večná chvála tak nežnému a súcitnému zľutovaniu!

Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVI, 25. SEPTEMBER 1915

Nech je Ježiš vždy zvrchovaným kráľom vášho srdca; nech splní vrúcne prosby, ktoré vám sám vkladá do srdca, a nech ho skutočne naplní svojou svätou Božou láskou! Amen.

Z LISTU ANNITE RODOTEOVEJ, 31. OKTÓBER 1915

Udeľte mi veľké požehnanie a odporúčajte ma Ježišovi a ja urobím podobne vám.

Z LISTU PÁTROVI BENEDETTOVT, 27. MÁJ 1915

Musíte milovať, milovať, milovať nadovšetko. Medzi tajomstvami vedy svetlom viery

Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVI, I. SEPTEMBER

Stačí, keď vieme, že Boh je naším Bohom a že naše srdce je Jeho domovom.

Z LISTU SESTRÁM Z CAMPANILLE, l8. AUGUST 1918Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap