Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Páter Pio

Sviatosti

Zem sa skôr zaobíde bez slnka ako bez obety svätej omše.

ARCHÍV PÁTRA PIA

Ak nie ste si istá, alebo pochybujete o tom, či ste smrteľne urazili Boha, od čoho nech vás on sám chráni, držte sa tejto rady: vzbuďte si ľútosť a choďte ďalej. Čo iné?

Z LISTU ELENE VENTRELLAOVEJ, NEDATOVANÉ

Každá svätá omša, na ktorej sa zúčastníme s oddanou láskou, má na našu dušu blahodarný účinok, zahŕňa nás hojnými duchovnými i hmotnými darmi, o ktorých my sami ani nevieme.

PÁTER PIO ODPOVEDÁ
Nikdy sa nepúšťajte do žiadnej práce bez toho, aby ste najprv nepozdvihli myseľ k Bohu a neodovzdali mu s čistým úmyslom skutok, ktorý práve mienite vykonať. Podobne by ste mali urobiť aj na konci každej činnosti. Preskúmajte sa, či ste urobili všetko v duchu pôvodného úmyslu, ktorý ste mali na začiatku. Ak zistíte, že ste sa od neho odchýlili, pokorne Pána odproste a pevne sa rozhodnite napraviť chybné konanie.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 17. DECEMBER 1914

Naďalej pristupujte k svätému prijímaniu a netrápte sa tým, že nemáte možnosť prijať sviatosť pokánia. Ježiš ocení vašu dobrú snahu. Pamätajte si, čo som vám tak často opakoval: pokiaľ nie sme si vedomí ťažkého hriechu, nemusíme sväté prijímanie vynechať.

ÚLOMKY SVETLA

Spomienka na moju prvú svätú omšu
Ježiš, môj dych - môj život!
Dnes ťa s chvením pozdvihujem
v tajomstve lásky.
Daj, aby som s tvojou pomocou
bol pre tento svet
Cestou - Pravdou - Životom
a tvojím svätým kňazom,
dokonalou obeťou.

Z LISTU ASSUNTE Dl TOMÁŠOVEJ, 22. OKTÓBER 1916

Drahá moja dcéra, myslím si, že Oltárna sviatosť je veľkou pomocou na ceste k dokonalosti. Musíme ju však prijímať s túžbou a odhodlaním odstrániť s nášho srdca všetko, čo sa nepáči tomu, pri kom chceme spočinúť.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 27. JÚL 1917

V Oltárnej sviatosti, v tomto tajomstve lásky, nachádzame pravý život, požehnanie a opravdivé šťastie. To preto, lebo ňou dostávame nielen milosti, ktoré nám pomáhajú na ceste k dokonalosti, ale aj samého pôvodcu týchto milostí.

Z LISTU GRAZIELLE PANNULLOVEJ, 30. DECEMBER 1921

Nechce sa mi len zaplakať, chce sa mi prelievať prúdy sĺz, keď stojím tvárou v tvár tajomstvu Božej obety. My, kňazi, sme počas svätej omše rozdávateľmi Ježiša, zatiaľ čo na oltár zostupuje radostne celé nebo. Nikdy ma to dlhé státie neunaví a nemôže ma unaviť, pretože nestojím, ale som na kríži spolu s Ježišom, trpím spolu s ním.

Svätá omša pre mňa znamená posvätné splynutie s Ježišom. Ja nehodný trpím všetko to, čo pretrpel Ježiš, ktorý mi milostivo dovolil podieľať sa na jeho nádhernom diele ľudského vykúpenia.

ARCHÍV PÁTRA PIAWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap