Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Šírenie kultu Božieho milosrdenstva:
Andrzej Witko - Úcta k Božiemu milosrdenstvu. Šiesta kapitola

Počas obsahovo veľmi bohatého zjavenia na Bielu nedeľu 4. apríla 1937 Ježiš nanovo predniesol svoje prisľúbenie osobám šíriacim jeho milosrdenstvo. Títo ľudia sa už počas života budú tešiť osobitnej, materinskej opatere Spasiteľa, ktorý im v hodine smrti preukáže nekonečné milosrdenstvo.
Koncom januára 1938 dal Ježiš ďalší prísľub, ktorého adresátmi boli tentoraz kňazi šíriaci úctu k Božiemu milosrdenstvu. Spasiteľ im prisľúbil predivnú moc a pomazanie slov, takže na ich slová o nepochopiteľnom Božom milosrdenstve sa budú kajať aj zatvrdliví hriešnici.
Posledné zjavenie zamerané na všetkých, čo šíria kult Božieho milosrdenstva, sa udialo 28. jabuára 1938. Ježiš vtedy všetkým, čo šíria česť Božieho milosrdenstva, nanovo prisľúbil, že v hodine smrti nezakúsia strach, lebo jeho milosrdenstvo ich ochráni v poslednom boji.
Dejiny šírenia úcty

Po smrti sestry Faustíny sa úcta k Božiemu milosrdenstvu rozvíjala pozvoľna. Hoci obraz aj niektoré modlitby k Božiemu milosrdenstvu - korunka, deviatnik aj litánie - už boli známe, okruh ctiteľov Božieho milosrdenstva bol veľmi úzky. Na zmenu tohto stavu mala vplyv najmä druhá svetová vojna.
Horlivými propagátormi úcty k Božiemu milosrdenstvu sa stali otcovia mariáni vďaka prípadu jedného zo svojich členov - o. Jozefa Jarzebowského. Jeho pričinením sa začala úcta k Božiemu milosrdenstvu šíriť v zámorí aj v Európe. Krátko po vojne sa k šíriteľom úcty k Božiemu milosrdenstvu pripojili otcovia palotíny. Úcta sa udomácňovala na všetkých kontinentoch ad Ameriky až po Austráliu.
Neobyčajne živý rozvoj úcty k Božiemu milosrdenstvu prerušil dekrét Svätého ofícia z 19. novembra 1958 podpísaný kardinálom Pizzardom. V dekréte sa vyhlasuje, že v zjaveniach sestry Faustíny niet nič nadprirodzeného, vylučuje sa možnosť ustanovenia sviatku Milosrdenstva a zároveň sa zakazuje rozširovanie obrazov a spisov propagujúcich úctu vo forme predloženej sestrou Faustínou. Z väčšiny kostolov sa odstránili obrazy Najmilosrdnejšieho Spasiteľa. O. Sopočko dostal od Svätej stolice tvrdé napomenutie a v poľsku sa dočkal mnohého šikanovania a príkorí za šírenie kultu Božieho milosrdenstva. Tým sa naplnilo videnie sestry Faustíny o zámernom potláčaní úcty k Božiemu milosrdenstvu počas života o. Sopočka, ktorý mal preto veľa trpieť.
Ako došlo k vidaniu Notifikácie , ktorá na takmer 20 rokov zmrazila úctu k Božiemu milosrdenstvu ? Po prvé, preklad, ktorý dostalo k dispozícii Sväté ofícium, obsahovalo mnoho chýb. Boli spôsobené nepresnosťou prekladu, ale v ešte väčšej miere tým, že preklad sa nerobil z originálneho textu.
Okrem zlého prekladu boli dôvodom vydania Notifikácie aj mnohé publikácie, ktoré propagovali úctu k Božiemu milosrdenstvu a opierali sa výlučne o zjavenia sestry Faustíny, neraz zle interpretované, alebo prispôsobené potrebám propagátorov.
Po vlastnej línii napredovala vec beatifikácie sestry Faustíny. 5. októbra 1965 sa na príkaz krakovského metropolitu Karola Wojtylu začal informatívny proces týkajúci sa života a čností sestry Faustíny, ktorý bol slávnostne ukončený 20. septembra 1967. V roku 1968 sa otvoril proces blahorečenia apoštolky Božieho milosrdenstva.

V roku 1978 sa Kongregácia pre náuku viery zhodla na tom, že Notifikácia z roku 1959 už nie je záväzná.
Rok 1978 sa navyše stal rokom prelomu a obrodenia úcty k Božiemu milosrdenstvu podľa sestry Faustíny. Nanovo sa začali tlačiť jej modlitby, obrázky Božieho milosrdenstva. V roku 1981 vyšlo prvé vydanie Denníčka, ktorý sa hneď stal bestsellerom, takže zohnať ho bolo veľmi ťažké.
K znovuzrodeniu úcty k Božiemu milosrdenstvu vo veľkej miere prispelo zázračné uzdravenie Američanky Maureen , ktoré po uznaní Svätou stolicou prispelo k ukončeniu procesu blahorečenia apoštolky Božieho milosrdenstva a k jej beatifikácii na Druhú veľkonočnú nedeľu 18. apríla 1993.
30. apríla 2000 Svätý otec vyhlásil sestru Faustínu za svätú a zároveň zaviedol sviatok Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi.Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap