Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Zázraky svätej Faustíny Kowalskej:

Pred svojim 15-stym rokom života, žila Maureen Digan normálny zdravý život. Potom ju postihla veľmi vážna, pomalá choroba končiaca smrťou, zvaná Lymhedema. Je to choroba, na ktorú nemajú lieky velký vplyv a ktorá sa nezmierňuje. V priebehu nasledujúcich 10 rokov, Maureen podstúpila 50 operácií a bola dlho väznená v nemocnici. Priatelia a príbuzní jej odporučili, aby sa modlila a dôverovala Bohu. Maureen však v prvom rade nemohla pochopiť, prečo Boh na ňu dopustil takú chorobu a úplne stratila vieru v Boha. Napokon, zhoršenie jej zdravotného stavu, si vyžiadalo amputáciu jej nohy. Neskôr lekári odporučili amputovať aj jej druhú nohu.

Raz večer, keď bola Maureen v nemocnici, jej manžel pozeral film o Božom milosrdenstve.
Vtedy začal byť presvedčený o sile vyliečenia na príhovor svätej Faustíny. Bob presvedčil Maureen a lekárov, že by mohla íst do svätyne sv. Faustíny v Poľsku. Pricestovali do Poľska 23.Marca 1981 a Maureen išla na spoveď, prvý raz odvtedy ako bola malé dievča. Keď prišla do chrámu, cynicky poznamenala: " O.K. Faustína, prišla som sem z ďaleka, teraz niečo urob ..." Na čo dostala odpoveď : " Ak ma žiadaš o pomoc, dám ti ju. " Zrazu Maureen pocítila veľký pokoj vo svojom tele. Zdalo sa jej, že všetka bolesť z jej tela vyteká von a jej opuchnutá noha, ktorá bola po amputácii kratšia, dorástla do svojej normálnej dlžky.

Keď sa vrátila do USA, bola vyšetrená a prehliadnutá piatimi nezávislými lekármi, ktorí dospeli k rovnakému záveru, že bola úplne vyzdravená. Nebolo žiadne medicínske vysvetlenie pre náhle uzdravenie z nevyliečitelnej choroby. Nazbierané dokumenty o tomto zázraku boli preskúmané v spolupráci piatich lekárov vymenovaných Cirkevnou kongregáciou pre záležitosti svätých, ďalej boli odovzdané na preverenie tímu teológov a nakoniec tímu kardinálov a biskupov. Vyliečenie bolo odsúhlasené všetkými ako zázrak. Tento zázrak bol použitý počas beatifikácie sestry Faustíny 18.apríla 1993, kedy bola nazvaná Blahoslavená.


Ugo Festa sa narodil vo Vicenze, v Taliansku, v roku 1952. Bol postihnutý sklerózou multiplex už v skoršom veku. Postupne sa mu zdravie zhoršovalo. Toto viedlo k mnohým dalším problémom v jeho mladom živote. Vo veku 39 rokov sa trápil chorobami ako skleróza multiplex a epilepsiou. Začiatkom roka 1990 sa pokazila jeho chrbtica a záchvaty mával denne. Bol nepretržite liečený lekármi odvtedy čo ho postihla choroba, ale oni nemohli pre neho urobit nič. Uvedomil si, že ešte nebolo všetko vyskúšané a modlil sa.

28. apríla 1990 Ugo odišiel na pút do Ríma. V jeho beznádejnej situácii bol uvedený k matke Tereze, ktorá bola v tom čase v Ríme spolu so skupinou s ktorou sa tam zoznámil. Ugo bol pozvaný spolu s touto skupinou veriacich do sväyne Božieho milosrdenstva v Trente. Ugo odmietol. Pri odchode mu jedna rehoľná sestra z tejto skupiny darovala 5 kópií obrazu Božieho milosrdenstva a medailu Božieho milosrdenstva.

Nasledujúci den, 29. apríla, Ugo zobral medailu a obrázky držal v ruke, aby boli požehnané na audiencii vo Vatikáne. Na schodoch do katedráli sv.Petra stretol sv.Otca, ktorý po nich prechádzal. Ugo sa ho spýtal, či by mu neposvätil jeho obrázky Božieho milosrdenstva. Po posvätení sa ho pápež spýtal ako sa má. Ugo mu povedal, že sa cíti veľmu skľúčený a bol v kríze svojho života. Svätý otec mu povedal : " Ako môžeš mať krízu s Ježišovým Božím milosrdenstvom vo svojich rukách ? Zver sa mu a modli sa k mojej sestre Faustíne na orodovanie. " Po tejto rade, Ugo zmenil svoj postoj a rozhodol sa že pôjde do svätyne Božieho milosrdenstva v Trente. Na oltári vo Villa O'Santissima Villazzano v Trente je svätostánok Božieho milosrdenstva so životnou velkostou obrazu Božieho milosrdenstva.

Na štvrtý den modlitieb z prednej strany tohoto obrazu, Ugo náhle pocítil, že ruky na tomto obraze sa natiahli k nemu a obrovské teplo zaplavilo jeho telo. Našiel sa stáť na svojich nohách ( už viac nepotreboval svoj invalidný vozík ) so svojimi rukami natiahnutými k Pánovi a počul sa ako nahlas velebí Ježiša a Božie milosrdenstvo. Uvidel Ježiša zchádzat dole k nemu, Jeho biely odev vial ako vo vetre, pomyslel si : " Môj Bože, to jej ten muž z Galileji čo prichádza ku mne. " Potom počul Ježiša ako hovoril čistým hlasom : " Narovnaj sa a choď "
Ugo začal chodiť. Všetky jeho choroby boli v tej chvíli vyliečené a on bol po telesnej stránke v lepšom stave ako kedykolvek predtým. 19.augusta 1990 sa Ugo vrátil do Vatikánu a počas audiencie u sv. Otca, navštívil Jána Pavla II znova a povedal mu o veľkej láskavosti ktorú prijal a ďakoval mu za slová inšpirácie, ktoré ho nakoniec dostali do Trentonu a mali za následok veľký zázrak Božieho milosrdenstva. Ugo dal Jánovi Pavlovi II obrázok Božieho milosrdenstva s podpismi na druhej strane, od ľudí, dosvedčujúcich zázrak v tento den.

Dnes, Ugo Festa zasvätil svoj život Ježišovi, dobrovoľne pracuje v nemocnici a rozširuje posolstvo Božieho milosrdenstva po celom Taliansku.


Consuela Sol Lucero je matka 4 detí, v strednom veku. Je hlavná sestra pôrodných asistentiek v ú strednej nemocnici. V apríli 1995, počas jej pravidelnej ročnej prehliadky, Solin lekár zistil dva karcinogénne nádory na jej krku. Bola jej odporučená operácia. Sol bola náchylná na vysoký tlak a laboratórne testy ukázali, že má cukrovku.

Sol mala operáciu v nemocnici St.Luke v Manile, v decembri 1995. Operácia dopadla úspešne, ibaže už nemohla rozprávať. Stratila hlas. Dokázala hovoriť len šepotom.

V októbri 1996, Sol podstúpila prvú rádioterapiu. Testy ukázali, že má stále rakovinové ložiská vo svojom tele. Jej rodina počula o vernosti Božieho milosrdenstva a modlila sa za ňu ruženec.

V januári 1997, Sol stále nemala hlas a stále mala rakovinové bunky. Muž, ktorý bol oddaným stúpencom Božieho milosrdenstva, známy ako brat Carino, sa modlil pri nej. Sol opisuje čo sa stalo :
" Počas toho, keď sa brat Carino modlil vedľa mňa, pýtala som o odpustenie za mnohé hriechy a prehrešky mojej rodiny. Potom som mala zjavenie. Videla som dve oči, potom celú tvár Ježiša tak, ako je na obraze Božieho milosrdenstva. Pozeral sa na mňa, usmial sa s takou nežnosťou a láskou. Kričala som s veľkou radosťou. Ani som na to nemyslela, že kričím nahlas : „ Chvála Bohu, chvála Bohu.“ Môj hlas sa vrátil. "

V októbri 1997, ďalšie vyšetrenia ukázali, že Sol už nemá žiadne rakovinové bunky. Iné vyšetrenia v roku 1999 ukázali, že Sol bola z rakoviny vyliečená.


Kristína Tan, 14 ročné dievča z Davao bola väznená v nemocnici a podstúpila operáciu na vaječníkoch. ( Jej medicínsky záznam sa datuje od 18.augusta, 1997, ktorý hovorí o jej krvácaní a náleze na maternici. )

Jej rodičia požiadali skupinu ľudí, modliacich sa k Božiemu milosrdenstvu v Davao, o modlitbu za ňu. Po modlitbe, detská dôvera k Ježišovmu milosrdenstvu bola zjavne veľká, že si bola istá vyliečením. Takže, keď prišiel doktor na plánovanú operáciu, Kristína sa ho spýtala, či môže mať ešte jedno vyšetrenie ultrazvukom pred operáciou.

Lekár jej povedal, že nie je potrebné žiadne ďalšie ultrazvukové vyšetrenie a bolo by to len finančne náročnejšie pre jej rodičov. Pravdaže, Kristína naliehala a vravela lekárovi, že cítila ako ju Ježiš uzdravil počas modlitby ruženca.

Následné ultrazvukové vyšetrenie ukázalo, že nádor ustúpil. Plánovaná operácia bola zrušená. Užasnutý doktor poznamenal : „ To je zázrak ! “

Ďaľšia stranaWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap