Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Sestra Faustína - Helena Kowalská:


sa narodila 25.augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v mnohodetnej rodine. Po niekolkých
rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do kongregácie sestier Matky Božieho
Milosrdenstva. V kláštore si horlivo plnila povinnosti kuchárky, záhradníčky
a vrátničky.Žila neobyčajne bohatým duchovným životom, ktorý bol preplnený rozličnými
mystickými darmi.Jej misia spočívala v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske,
vyprosovaní Božieho Milosrdenstva pre svet, okrem iného skrze nové formy praktizovania
kultu Božieho Milosrdenstva ( obraz,sviatok,ruženec,Hodina Milosrdenstva ) a tiež dala
podnet k vzniku apoštolského hnutia Božieho milosrdenstva, ktoré sa podujíma na tieto
úlohy a smeruje ku kresťanskej dokonalosti cestou dôvery v Pána Boha a milosrdenstva k
blížnym. Zomrela 5.októbra 1938 v Krakove. Zanechala svoj Denníček duše, ktorý patrí
k vynikajúcim dielam mystickej literatúry. V roku 1995 bola uznaná za duchovnú
spoluzakladatelku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Pápež Ján Pavol II
vykonal jej beatifikáciu v Ríme v roku 1993 a vroku 2000 ju vyhlásil za svätú.Súvisiace články: Životopisné údaje sestry Faustíny


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap