Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Životopisné údaje svätej sestry Márie Faustíny Heleny Kowalskej:


25.8.1905
27.8.1905
1912
1914
IX.1917
1921
1922

jeseň 1922

VII.1924
Narodila sa v dedinke Glogowiec ( dnes koninské vojvodstvo )
Krst vo farnosti sv.Kazimíra vo Swinicach Warckich
Prvýkrát počuje v duši hlas, ktorý ju pozýva k dokonalejšiemu životu.
Prvé sv.prijímanie.
Začína chodiť do základnej školy.
Pracuje u známych - Bryszewskych v Aleksandrowe Lodzkom
Vracia sa do rodného domu a oznamuje rodičom svoj úmysel vstúpiť do kláštora - nesúhlas rodičov.
Cestuje za prácou do Lodže.Viac ako rok pracuje v obchode Marcjanny Sadowskej na ul.Abramowského 29 ( 2.2.1923-1.7.1924 )
Cestuje do Varšavy s úmyslom vstúpiť do kláštora.Žiada o prijatie do rehoľného domu na Žitnej ulici 3/9. Predstavená kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva jej prisľúbi prijatie do kláštora,ale predtým jej doporučuje pracovať, aby si pripravila skromnú výbavu.1.8.1925

23.1.1926
30.9.1926
Mar.-Apr. 1927
16.4.1928

30.4.1928
6.-10.10 1928


31.10.1928
Feb.-11.6.1929
Jún 1929
7.8.1929
Okt.1929
Máj-Jún 1930

22.2.1931
Nov.1932


18.4.1933
1.5.1933
25.5.1933
2.1.1934
29.3.1934
Jún 1934

12.8.1934
13.8.1934
Po ročnej práci ako pomocnica v domácnosti sa opäť hlási u predstavenej kláštora na Žitnej
ul. Konečne je prijatá a začína postulát ( skúšobný čas v reholi )
Cesta do domu noviciátu v Krakove.
Obliečka, dostáva habit a reholné meno - sestra Mária Faustína
Sestra Faustína začína prežívať duchovné temnoty, ktoré budú trvať poldruha roka.
Veľký piatok.Utrápenú novicku zahrnie oheň Božej lásky.Zabúda na prežité utrpenia,
jasnejšie poznáva, ako veľmi trpel pre ňu Kristus
Po skončení noviciátu a osemdňových duchovných cvičeniach skladá prvé rehoľné sľuby.
V Kongregácii MBM prebieha generálna kapitula.Za generálnu predstavenú bola zvolená
matka Michaela Moraczewská, ktorá bude po celý život predstavenou sestry Faustíny.
V ťažkých chvíľach ju poteší a pomôže jej.
Cesta do rehoľného domu vo Varšave na Žitnej ul., jej zamestnaním je práca v kuchyni.
Dočasný pobyt vo Vilniuse ( zastupuje sestru, ktorá je na tretej probácii )
Je pridelená do práce v novopostavenom dome kongregácie na Hetmanskej ul. vo Varšave.
Na krátky čas bola poslaná do Kiekrza pri Poznani ( zastupuje v kuchyni chorú sestru )
Je vo varšavskom dome kongregácie na Žitnej ul.
Prichádza do domu kongregácie v Plocku.Pracuje najprv v pekárni, potom v kuchyni a
nakoniec v obchode s pečivom.
Videnie Pána Ježiša, ktorý jej káže namaľovať obraz podľa vzoru, ktorý vidí.
Príchod do Varšavy na tretiu probáciu ( päťmesačnú ), ktorú si sestry Kongregácie MBM
konajú pred zložením večných sľubov. V tom istom mesiaci si koná exercície vo Walendowe
pred začiatkom probácie.
Cestuje do Krakova na osemdňové exercície pred večnými sľubmi.
Skladá večné rehoľné sľuby
Cesta do Vilniusu
Prvýkrát ide k maliarovi E.Kazimirowskému, ktorý má maľovať obraz Božieho Milosrdenstva.
Obetuje sa za hriešnikov a zvlášť za tie duše, ktoré stratili dôveru v Božie milosrdenstvo.
Bol dokončený obraz Bozieho Milosrdenstva.Sestra Faustína plače, že Pán Ježiš nie je taký
pekný, ako ho videla.
Sestra Faustína vážne ochorela.Kňaz Michal Sopočko jej udeľuje sviatosť pomazania chorých.
Zlepšenie zdravotného stavu sestry Faustíny.

Ďaľšia strana
Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap