Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie.Sľubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Životopisné údaje svätej sestry Márie Faustíny Heleny Kowalskej:


26.10.193415.2.1935


19.10.1935
8.1.1936

21.3.1936
25.3.1936
Apr.1936
Cestou zo záhrady,keď išla s chovanicami na večeru ( 10 min. pred 18 hod.), sestra Faustína
videla Pána Ježiša nad kaplnkou vo Vilniuse v takej podobe, ako ho videla v Plocku,t.j.
s lúčmi - svetlým a červeným.Lúče dopadali na kaplnku kongregácie, izolačku chovaníc,
a potom sa rozišli na celý svet.
Správa o ťažkej chorobe matky a cesta do rodného domu v Glogowci. Na spiatočnej ceste do
Vilniusu sa zastavila vo Varšave, aby sa stretla s matkou generálnou Michaelou Moraczewskou
a niekdajšou novicmajsterkou sr.Máriou Jozefou Brzozou.
Cesta na osemdňové exercície do Krakova.
Vyberá sa k biskupovi Romauldovi Jalbrzykowskému, metropolitovi Vilniusu, a oznamuje mu, že
Pán Ježiš žiada založiť novú kongregáciu.
Opúšťa Vilnius a cestuje do varšavy.
Je preložená do domu kongregácie vo Varšave.
Je preložená do domu v obci Derdy ( 2 km od Walendowa ).11.5.1936
14.9.1936

19.9.1936
9.12.1936-27.3.1937
29.7.-10.8.1937
21.4.1938
Aug.1938

25.8.1938
2.9.1938
17.9.1938
5.10.1938-o 22.45 hod.

7.10.1938

21.10.1965
25.11.1966

20.9.1967

31.1.1968

7.3.1992

21.12.1992

30.4.2000
Cesta z Derd do Krakova.
Stretnutie s arcibiskupom Jalbrzykowským, ktorý, cestujúc cez Krakov, navštívil dom
kongregácie.
Lekárske vyšetrenia v liečebnom ústave na Pradniku ( dnes nemocnica Jána Pavla II.).

Liečenie v nemocnici na Pradniku.
Pobyt v Rabke.
Zhoršenie zdravotného stavu a opätovný pobyt v nemocnici na Pradniku.
Posledný list sestry Faustíny generálnej predstavenej, v ktorom odprosuje za všetky previnenia
a končí slovami: "Do videnia v nebi."
Prijíma sviatosť pomazania chorých.
Kňaz Sopočko počas návštevy sestry Faustíny v nemocnici uvidel ju v extáze.
Návrat z nemocnice do kláštora.

Sestra Mária Faustína Kowalská po dlhých utrpeniach, ktoré znášala s veľkou trpezlivosťou,
odišla k Pánovi po odmenu.
Jej telo bolo pochované v rehoľnom cintoríne, ktorý sa nachádza v záhrade Kongregácie
sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove - Lagiewnikách v spoločnej hrobke.
V krakovskej arcidiecéze začiatok informačného procesu vo veci beatifikácie sestry Faustíny.
Prenesenie telesných pozostatkov sestry Faustíny z kláštorného cintorína do kaplnky sestier
Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove - Lagiewnikách.
Ukončenie diecézneho informačného procesu slávnostným zasadaním, ktoré viedol kňaz
kardinál Karol Wojtyla. Akty procesu boli zaslané do Ríma.
Dekréetom Kongregácie pre záležitosti svätých bol otvorený beatifikačný proces Služobnice
Božej sestry Faustíny.
Svätý otec Ján Pavol II. vyhlásil dekrét o heroických čnostiach služobnice Božej sestry
Faustíny.  ( Pozri tiež: Zázraky sv. Faustíny Kowalskej )
Vyhlásením dekrétu o zázraku na príhovor blahoslavenej sestry Faustíny bol ukončený
kanonizačný proces.
Svätý otec Ján Pavol II. vyhlásil sestru Faustínu za svätú v Ríme na Námestí sv.Petra.

Predchádzajúca strana
Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap